Praxise Mõttehommik: Eestis keskendub tervishoiudebatt sisenditele, arenenud riikides väärtusele patsiendi jaoks

Homme toimub Nordic Hotell Forumis Praxise Mõttehommik teemal “Eesti patsiendi minevikuvõidud ja tulevikuvõimalused”, kus patsiendid, poliitikud, arstid ja ametnikud arutlevad ühiselt patsiendikeskse tervishoiusüsteemi võimalikkuse üle Eestis.

“Eestis kipub avalik arutelu keskenduma arstide palgale, haiglahoonete asukohale ja tervishoiukulutustele SKPst, samal ajal kui arenenud riikides on 21. sajandi tervishoiu võtmeküsimuseks tulemused ja väärtus, mida tervishoiusüsteem elanikele pakub”, kommenteeris Praxise juht Ain Aaviksoo uut lähenemist, mida Mõttehommikuga Eesti tervishoiudebatti soovitakse tuua.

Mõttehommiku tarbeks valmis Praxise analüüsimeeskonna ning TÜ tervishoiukorralduse professori Raul-Allan Kiiveti koostöös värske poliitikaanalüüs, milles kirjeldatakse patsiendini jõudnud arenguid tervishoius kiire majanduskasvu perioodil ning väljakutseid, mis seisavad ees järgnevail aastail patsientide ootustele vastava tervishoiusüsteemi arendamisel.

Patsientide huvisid esindava Health Consumer Powerhouse uurimisdirektor dr. Arne Björnbergi (Rootsi) sõnul on “enamus eesrindlikke Euroopa riike eesotsas Hollandi ja Taaniga liikunud sihikindlalt informeeritud patsientide suuremale rollile tervishoiuteenuste üle otsustamisel ja valiku tegemisel”, kommenteerides viiendat korda avaldatud European Health Consumer Indexi tulemusi. Mõttehommikul tutvustab dr Björnberg edukamate Euroopa riikide parimaid praktikaid patsiendikeskse tervishoiusüsteemide arendamisel.

Mõttehommikul osalevad kõigi parlamendierakondade, valdkonna riigiasutuste (sh Sotsiaalministeerium, Haigekassa), haiglate, arstide ja patsiendiorganisatsioonide esindajad. Praxise Mõttehommik on poliitikakujundajatele ja kodanikuühendustele suunatud poliitikaseminaride sari, mille eesmärgiks on innustada avalikes aruteludes enam argumentidele tuginema.

Poliitikaanalüüs avalikustatakse Praksise veebilehel homme hommikul kell 9:00. Praxise mõttehommik jäädvustatakse videosalvestistena, mis avalikustatakse lähinädalatel ürituste sarja blogikeskkonnas.

Ajakirjanikel on võimalik saada Mõttehommikul osalejatelt vahetuid kommentaare peale Mõttehommikut Nordic Hotell Forumis alates kl 12-st.

2009. aastal toimub veel üks Praxise mõttehommik: Kõrgharidusele juurdepääs Eestis (detsember 2009)