Andres Võrgu ja Magnus Piiritsa artiklit The Impact of Introduction of Funded Pension Schemes on Intragenerational Inequality in Estonia tunnustati Vello Venseli nimelise teaduspreemiaga. Preemia anti üle Majandusteaduse ja innovatsiooni doktorikooli suvekoolis.

Artiklis analüüsitakse, kuidas mõjutasid Eestis toimunud pensionireformid ühte kohorti ehk 1980. aastal sündinud mehi. Kvantitatiivsesse analüüsi oli võetud kindlustusosaku kehtima hakkamine, II samba loomine ja I samba indekseerimise muutmine.

Tulemustest ilmnes näiteks, et praeguste pensionäride pensionide erinevus ei ole eriti suur, aga tulevikus erinevus süveneb ja ebavõrdsuse indeks on praegusest kolm korda suurem.

Artikkel on valminud projektis Mopact, kus uuritaks aktiivset vananemist toetavaid praktikaid, millele tuginedes saaks rahvastiku eluea pikenemist kasutada sotsiaal- ja majandusarengu eelisena Euroopas. Rahvusvahelist projekti toetab Euroopa Komisjon 7. raamprogrammist.

Esmakordselt esitlesid analüütikud artiklit selle aasta alguses toimunud Netspari konverentsil International Pension Workshop.