Praxis juhatuse liikme ning valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktorina asus tööle Annika Uudelepp, kes töötas eelnevalt Keskkonnaministeeriumi kantslerina.

Praxise juhatuse esimehe Ain Aaviksoo sõnul suurendab niivõrd kõrgetasemelise eksperdi tulek oluliselt Praxise võimekust osaleda oluliste valdkondlike poliitikate kujundamisel. “Ta ühendab head teoreetilised valdkonnateadmised praktilise tippjuhikogemusega. Selline kombinatsioon on Eestis üsna unikaalne ja annab suurepärase baasi vastava valdkonna arendamiseks.”

Uudelepa tööülesanneteks on juhtida valitsemise ja kodanikuühiskonna programmi, mille eesmärk on toetada tänapäevaste valitsemise põhimõtete rakendamist ning tugevdada kodanikuühiskonda.

“Kodanikuühiskonna areng on Eestis olnud viimasel ajal muljetavaldav,” ütles Annika Uudelepp. “Sellekevadine prügikoristusaktsioon “Teeme ära” ja hiljuti toimunud öölaulupidu näitasid, et inimesed on hakanud taas aktiivselt ühiskonnaelus kaasa lööma. See on valmisolek, mida tuleb toetada ja ühiskonna kui terviku heaks tõhusamalt rakendada.

Samuti on riigivalitsemise tase on Eestis küll jõudsalt arenenud, kuid paraku ei saa me veel rääkida ühtlasest kõrgest halduskultuurist. Need on teemad, mis vajavad ühiskonnas tugevat arendamist ja Praxise analüüsitase ja asjatundlik meeskond võimaldavad seda kindlasti tulemuslikult teha,” põhjendas Uudelepp oma valikut.

Annika Uudelepp on hariduselt haldusjuhtimise magister, praegu jätkab ta õpinguid Tallinna Ülikooli riigi- ja poliitikateaduste doktorantuuris. Ta on teinud Oxfordi Ülikoolis Suurbritannias erialast teadustööd ning osalenud paljudes avalikku haldust arendavatel ettevõtmistes. Varem on Uudelepp töötanud Keskkonnaministeeriumis kantsleri ja Tallinna Pedagoogikaülikoolis õppejõuna.

Praxis on Eesti juhtivaid sõltumatuid mõttekodasid, mis analüüsib ning toetab tervishoiu-, haridus-, innovatsiooni-, valitsemise ja kodanikeühiskonna ning töö- ja sotsiaalpoliitika kujundamist Eestis ja Euroopa Liidus alates 2000. aastast.