Praxis otsib oma meeskonda TÖÖ- JA SOTSIAALPOLIITIKA ANALÜÜTIKUT, kelle peamised tööülesanded on:

 • Eesti töö-ja sotsiaalpoliitikaga seotud analüüsides ja uuringutes osalemine,
 • Eesti töö-ja sotsiaalpoliitika ning soolise võrdõiguslikkusega seonduvate ülevaadete kirjutamine
 • rahvusvahelistes analüüsi- ja uuringuprojektides osalemine,
 • uuringute käigus intervjuude ja fookusgrupi intervjuude läbiviimine,
 • andmete analüüs ja aruannete kirjutamine.
 • uuringuprojektide juhtimine.

 Sobival kandidaadil on

 • magistrikraad sotsioloogias või muudes sotsiaalteadustes või ta omandab seda
 • väga hea eneseväljendus- ja analüüsioskus
 • algatusvõime, vastutustunne, arengule ja meeskonnatööle orienteeritus,
 • kõrgtasemel eesti keele ja väga heal tasemel inglise keele oskus nii kõnes kui kirjas,
 • kokkupuude kvalitatiivsete uurimismeetoditega,
 • huvi soolise töö-ja sotsiaalpoliitika arengute vastu,
 • huvi soolise võrdõiguslikkuse vastu.

Kasuks tuleb:

 • varasem analüüsikogemus,
 • eelnev töökogemus uuringute vallas
 • kogemus erinevate andmetöötlusprogrammidega töötamisel

 Omalt poolt pakume:

 • kaasalöömist Eesti juhtiva mõttekoja töös,
 • paindlikku tööaega,
 • konkurentsivõimelist palka,
 • huvitavat tööd ja arenemisvõimalusi,
 • enesetäiendamise võimalusi,
 • töökohta Tartu või Tallinna kesklinnas

Kandideerimiseks palume saata enda CV ja seniste uurimissuundade ja analüüsioskuste lühikirjeldus. Lisatud võib olla ka soovituskiri ning näited varasematest töödest.

Dokumendid saata hiljemalt 12. veebruariks e-posti aadressile Marre.Karu(at)praxis.ee või posti teel Poliitikauuringute Keskus Praxis, Lai 30, Tartu 51005