Praxise töö- ja sotsiaalpoliitika programm pakub tööd ANALÜÜTIKULE.

Töö on seotud tööturu, töösuhete ja sellega seotud probleemide, arengute, kokkulepete ja seaduste monitoorimise ning analüüsimisega. Tööülesanded hõlmavad esmajoones dokumendianalüüsi (sh seaduste analüüsi), andmeanalüüsi, inglisekeelsete uudiste ja uurimisraportite kokku kirjutamist ning projektide administreerimisega seotud tööd.

Kandidaadilt ootame:

  • Magistrikraadi või selle omandamist majandusteaduse, sotsioloogia, sotsiaalpoliitika või statistika valdkonnas
  • Eesti tööturu ja töösuhete arengutega kursis olemist
  • Tööturu valdkonna analüüsi kogemust
  • Head andmeanalüüsi oskust
  • Väga head inglise keele valdamist nii kõnes kui kirjas

Võimalik töötada paindliku töögraafikuga (sobib näiteks magistrantuuri või doktorantuuri üliõpilasele). Töökoht asub Tallinnas.

Kandideerimiseks palume saata enda CV ja seniste uurimissuundade ja analüüsioskuste lühikirjeldus. Lisatud võib olla ka soovituskiri.

Dokumendid saata hiljemalt 27. aprilliks aadressil: Poliitikauuringute Keskus Praxis, Estonia pst 5a, Tallinn 10143 või e-posti aadressil Marre.Karu@praxis.ee