Praxise nõukogu on sellest nädalast alates taas neljaliikmeline.

Esmaspäeval, 28. mail liitusid Praxise nõukoguga Tartu Ülikooli matemaatika-informaatikateaduskonna emeriitprofessor Ene Margit Tiit ja Skype Eesti juht Sten Tamkivi.

Professor Ene-Margit Tiit on hariduse omandanud Tartu Riiklikus Ülikoolis, töötanud õppejõuna Põllumajandusakadeemias ja alates 1964. aastast Tartu Ülikoolis, kus ta on olnud tegev matemaatilise statistika kateedri ja matemaatilise statistika instituudi loomisel ja juhatamisel. Aastal 1992. sai Ene-Margit Tiit matemaatilise statistika professoriks ning 1999. aastast peale on ta emeriitprofessor.

Sten Tamkivi on õppinud Tartu Ülikoolis avalikkussuhteid ja teabekorraldust. Enne Skype´i tööle asumist oli Sten tarkvaraarendusfirma Helmes arendusjuht ning alates 2005. aasta oktoobrist juhib ta ühe maailma kiiremini kasvava tarkvarafirma, Skype Eesti tööd.

Praxise kollektiiv on väga rõõmus oma uute nõukogu liikmete üle.