Praxise nõukogu laienes veel ühe liikme võrra. Uueks liikmeks valiti Karsten Staehr, kes on Tallinna Tehnikaülikooli rahvusvahelise ja avaliku rahanduse professor. Lisaks on Karsten osalise ajaga analüüside nõustajaks ka Eesti Pangas. Rahvuselt taanlane, on Karsten elanud Eestis aastast 2006. Nõukogu esimehe Danile Vaariku sõnul on eriti hea meel Karsteni tuleku üle ilmselt just Praxise analüütikutel, sest Karsteni taust võimaldab tõsta mõttekeskuse uurimistöö kvaliteeti veelgi.

Karsten toob Praxise nõukogusse just rahvusvahelist mõõdet ja akadeemilist tausta. “Mul on hea meel olla Praxise nõukogus. Praxis on Eesti tuntuim mõttekoda, mida tuntakse ka rahvusvaheliselt. Mõttekeskuste inimesed teevad suurepärast tööd analüüsides olulisi poliitikavaldkondi ja ärgitades ühiskondlikke debatte.Usun, et Eesti jätkuv demokraatlik, majanduslik ja ühiskondlik areng sõltub teadlikust ja haritud poliitikakujundamisest ja inimeste osalemisest. Praxisel on siin võtmeroll. Loodan panustada nendesse protsessidesse ja Praxise rahvusvahelisse ning akadeemilisse arengusse.”

Karstenil on majandusalane magistrikraad Massachusettsi Tehnoloogiainstituudist (USA) ja doktorikraad majanduses Kopenhaageni Ülikoolist. Karsteni peamised analüüsi- ja uuringuvaldkonnad on olnud avalikus majanduses, rahvusvahelises rahanduses ja siirdemajanduses. Karsten on varem töötanud Taani statistikametis, Maailmapangas, Kopenhaageni Ülikoolis, Vilniuse Ülikoolis, Norra pangas, Tartu Ülikoolis, Soome pangas ja Keskkonnahindamise instituudis Kopenhaagenis.