8. veebruaril 2012 toimub Tallinnas, Õpetajate majas järjekordne noorteseire mõttehommik, mille seekordseks teemaks on noorte huvid ja võimalused nende huvidega tegeleda.

Arutleme ühiselt selle üle, kuidas pakkuda noortele juhendatud vaba aja tegevusi selliselt, et need vastaks noorte ootustele ja huvidele ning kuidas kujundada noorte huvisid selliselt, et nad leiaksid tegevusi, mis aitavad neil arendada oma võimeid ja kujuneda täisväärtuslikuks ühiskonna liikmeks.

Otsime vastuseid küsimustele: kas tänapäeval pakutavad noorsootöö tegevused peegeldavad noorte tegelikke huvisid? Milliseid võimalusi saaksime veel noortele pakkuda, et nende huve paremini rahuldada? Kuidas tagada samal ajal ka noorsootöö arendavad ja kasvatuslikud aspektid? Kas me oleme suutnud noorsootöö võimalusi piisavalt rakendada?