Praxise juhatuse liige Annika Uudelepp käis 25.-27.mail koos E-riigi akadeemia esindajatega Kosovo pealinnas Prištinas kohalikke ametnikke koolitamas.

Koolituse eesmärk oli toetada Kosovo riigivalitsemise reforme. Teadmisi jagati e-valitsemise, riigi strateegilise planeerimise ja organisatsiooni efektiivsuse ning õiguskindluse kohta.

Kosovo on pärast oma iseseisvumist 2008. aastal käivitanud mitu olulist valitsemisreformi. Eesti vastavat kogemust hinnatakse väga kõrgelt ja seda peetakse heade tulemuste saavutamisel oluliseks.