Praxise hariduspoliitika programmi juht Laura Kirss valiti rahvusvahelise hariduspoliitika keskuste võrgustiku Network of Education Policy Centers ( NEPC) uueks presidendiks. Juhatusse kuulub 7 liiget. NEPC on rahvusvaheline valitsusväliseid hariduspoliitika keskuseid hõlmav võrgustik, mille eesmärk on edendada tõenduspõhist ja kaasavat poliitikakujundamist läbi kohaliku ja piirkondliku hariduspoliitikaalase ekspertiisi tõstmise. Samuti toetab võrgustik avatud ühiskonna väärtuse levitamist rahvusvahelisel tasandil.