Käesoleva aasta kevadel valmis Rahandusministeeriumi tellimusel eksperthinnang “Vabariigi Valitsuse ja TALO pikaajalise kokkuleppe eeltingimuste ja objekti kaardistamine”.

Töö eesmärk oli hinnata Vabariigi Valitsuse rolli TALO liikmeskonda kuuluvate töötajate tööandjana ja tema pädevust osaleda läbirääkimisel TALO liikmete palgatingimuste üle; analüüsida TALO liikmete palkade indekseerimise võimalusi ja tagajärgi ning anda hinnang TALO liikmete palgaandmete ja nende kogumise süsteemide kvaliteedile.

Eksperthinnangu koostasid Praxise analüütikud Epp Kallaste ja Sten Anspal.