Praxise töö- ja sotsiaalpoliitika programmi direktor Reelika Leetmaa ning analüütik Andres Võrk külastasid 15-19. novembril tööturumeetmete analüüsi instituuti (Institute for Labour Market Policy Evaluation – IFAU).

IFAU on Rootsi Majandus-, Töö- ja Kommunikatsiooniminsteeriumi haldusalas tegutsev sõltumatu uurimisinstituut, mille eesmärk on hinnata tööturumeetmete tulemuslikkust. IFAU on tööturumeetmete hindamise valdkonnas juhtivaid instituute Euroopas.

Praxise eksperdid esinesid seminaril ettekandega tööturukoolituse tulemuslikkusest Eestis.