Sel nädalal korraldavad Hille Hinsberg ja Jane Matt Moldovas Chisinaus seminari poliitikakujundamise, eestkoste ja kaasamise teemadel sealsete vabaühenduste esindajatele.

Koolituse eesmärk on edendada sealsete ühenduste suutlikkust osaleda poliitikakujundamise protsessis ja eestkoste tegevustes. Lisaks Eesti teadmiste jagamisele eestkoste plaanimise,  poliitikakujundamise ning kaasamise teemadel, on seminari üheks praktiliseks väljundiks seminaril osalevate vabaühenduste eestkoste plaanide koostamine, mille täiendamisega tegelevad osalejad edasi ka pärast seminari.

Projekti partner Moldovas on sealne Tõhusa ja Vastutustundliku Valitsemise Assotsiatsioon (Association for Efficient and Responsible Governance). Tegevusi rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

User comments