20.-21. september toimus Tallinnas Maailma Tööorganisatsiooni (ILO) Koolituskeskuse korraldatud seminar “Muutuste ennetamine ja sotsiaalpartnerlus”.

Seminar keskendus tööjõu prognoosi süsteemidele ja erinevate sihtrühmade rollile selle koostamisel ja edasisel rakendamisel. Seminaril jagas Soome kogemusi tööjõuvajaduse prognoosimisega Robert Arnkil. Eesti kogemusi jagas Praxise töö- ja sotsiaalpoliitika analüütik Kirsti Nurmela.

Seminaril osalesid nii tööandjate kui ametiühinguorganisatsioonide esindajad ning esindajad erinevatest ministeeriumitest – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Rahandusministeerium. Seminaril osalesid ka Statistikaameti eksperdid.

Arutati selle üle, mida Eesti võiks tööjõuvajaduse prognoosimisel Soome kogemusest õppida ning mida oleks meie prognoosisüsteemis vaja edasi arendada. Võtme märksõnadena jäid kõlama vajadus kaasata erinevaid sihtrühmi tööjõuvajaduse prognoosi tulemuste aruteludesse (koostöö ja sotsiaalpartnerlus) ning senisest rohkem keskenduda ka regionaalsel tasandil tööjõu prognoosile, arvestades erinevate Eesti piirkondade eripärasid.

Projekt keskendub teiste riikide kogemusest õppimisele ning heade praktikate jagamisele Soome ja kolme Balti riigi vahel. Projekti materjalid avaldatakse inglise keeles projekti veebilehel ning samuti Euroopa Komisjoni veebilehel.