Täna esitab Sotsiaalministeeriumi Soolise võrdõiguslikkuse osakonna juhataja Liina Kanter valitsuskabineti nõupidamisel tegevuskava meeste ja naiste palgalõhe vähendamiseks.

Kuivõrd Praxis koostöös rakendusuuringute keskus Centariga viis Sotsiaalministeeriumi tellimusel 2009.-2010. aastal läbi põhjaliku soolise palgalõhe uuringu, esitab Praxise töö- ja sotsiaalpoliitika analüütik Pirjo Turk uuringu põhitulemusi.

Kuna meeste ja naiste palgalõhe vähendamise tegevuskava aluseks on mitmed uuringust tulenevad soovitused, on eesmärk koos uuringu tutvustusega põhjendada miks erinevad meetmed võiksid aidata kaasa palgalõhe vähendamisele.

Uuringuga saab tutvuda siin.