Eesti NATO Ühingu Gruusia arengukoostöö projekti “Heade kodanike kool” raames lööb eksperdina kaasa ka Kristina Mänd Praxisest.

Projekti eesmärk on suurendada integratsiooni ja kodanikuühiskonnas osalemist Gruusia majanduslikus, sotsiaalses, poliitilises ning kultuurilises arengus, laiendades noorte (sh vähemuste) teadmisi ühiskonna toimimisest, väärtustades Gruusia kodakondsust ja heaks kodanikuks olemist ning pakkudes eri rahvusest noortele võimalusi omavaheliste kontaktide loomiseks, arendades sallivust mitmekultuurilises kollektiivis.

Projekt on kodanikuhariduslik ning suunatud just nooretele Akhalkalaki ja Akhaltsikhe piirkondadest. Osalejad on rahvuselt gruusia, vene ja armeenia päritolu.

Kristina osaleb juunikuu visiidil Gruusiasse, et tutvustada sealsetele  noortele kodanikuühenduste tegevust (Eesti MTÜde toimimine, eestkoste, MTÜde roll ühiskonnas ja trendid, vabaühenduste tegutsemise põhimõtted).