Praxise Akadeemia on praegu Gruusias, et teha huvikaitse ja poliitikakujundamise seminare Gruusia ühendustele. Gruusia-poolne partner on Liberal Academy of Tbilisi, 2006. aastal loodud ühendus, mille eesmärk on demokraatlike väärtuste hoidmine ja Euroopa Liiduga integratsiooni toetamine Gruusias. Ettevõtmist toetab Eesti Välisministeeriumi arengukoostöö programmi raames.

Seminarid ja Eesti kodanikuühiskonna edusammudega tutvumisvisiit panustavad ühisesse eesmärki, et Gruusia kodanikuühiskond oleks tugevam ja jõulisem ning kaasamist ja poliitikakujundamist võimaldav raamistik stabiilne ja töökindel. Et poliitikakujundajad arvestaksid ühenduste kui demokraatliku ühiskonna oluliste tegijatena ning mõistaksid, et lahendused ja ettepanekud sünnivad koostöös. Seda väljendasid ka kõik äsja ametisse astunud poliitikud, kellega Praxise Akadeemia juht Kristina Mänd kohtus.

Levan Dolidze, Gruusia asekaitseminister, ütles, et soovib näha taolisi koolitusi ka ametnikele. Sama kinnitas  Davit Narmania, Gruusia regionaalarengu ja taristu minister ning tundes eriti huvi Eesti kodanikuühiskonnas arengu kontseptsiooni, kaasamise hea tava ja rahastamise aluste protsessi vastu. Davit Narmania on samas ametis, mis meie Siim Kiisler ja ta oli rõõmus, kuuldes, et Kiisler on Eestis väga head tööd teinud ning suhtlemine kodanikuühendustega on muutunud osaks töökultuuriks, mida väärtustatakse.

Selline eeskuju on nakkav. Ketevan Tsikhelashvili, Gruusia taaslõimumise aseminister, kes on ise olnud LATi tegevjuht, kinnitas uue valitsuse valmisolekut võtta koostöö kodanikuühendustega tähelepanu alla nii, et see oleks stabiilne, valitsuste-ülene ja aitaks kaasa heale valitsemisele Gruusias. Rääkisime kõikide ministritega vajadusest teha plaan, raamistik, strateegia Gruusia kodanikuühiskonna arenguks, mis aitaks nii avaliku sektoril, ühendustel kui ka rahastajatel ühiselt aru saada, mida miks arendatakse, mis rolli keegi mängib, millised on ootused ja mida ühiselt loodetakse saavutada.  Ei tohi karta kriitikat ega olla üleolev, nii kinnitasid kõik ministrid.

Praxise esindaja kohtus ka kolme suure fondi esindajaga: Euraasia Fond, Avatud Gruusia Fond ja Heinrich Boell Fond. Tehti ettepank, et nad rahastajatena mõtleksid, kuidas toetada Gruusia ühendusi selliselt, et nood saaksid oma eestkoste ja poliitikakujundamise suutlikkust.

Ettevõtmine on oluline ka Eestile. Õpetades õpime ise ning Gruusia arengud ja seal tulevad head näited on ka Eestile õpetlikud. Tänase seminari avas Eesti suursaadik Gruusias, Priit Turk.
Alates sellest kui Gruusia võttis eesmärgiks euroopaliku ja demokraatliku riigikorralduse saavutamise, on ka Eesti Gruusia arengut aktiivselt toetanud. “Kodanikuühiskonna areng ja selle rolli tähtsustamine eeldab loomulikult eritähelepanu, sest ilma toimiva kodanikkonnata ei ole ka vastutustundlik valitsemine võimalik,” toonitas suursaadik Priit Turk.

“Praxise projekt satub kindlasti väga õigele ajahetkele Gruusia arengus, sest valimiste järgses olukorras tekivad kindlasti ka uued võimalused, et suurendada kodanikuühiskonna kaasatust ja rolli,” märgib Turk ja lisab, et Eesti jätkab arengukoostööd Gruusia kodanikkonna võimekuse tõstmisel vähemalt aastani 2015.