Praxis koostab Vabariigi Valitsusele uuringu, mille eesmärgiks on kaardistada Vabariigi Valitsuse ja TALO pikaajalise kokkuleppe sõlmimise eeltingimused ja objekt.

Uuringu raames antakse hinnang TALO poolt valitsusdelegatsioonile ette pandud töötajate gruppide suhtes läbirääkimisteks vajalikule Vabariigi Valitsuse pädevusele, samuti töötajate gruppide siseste ja vaheliste soovitud palgamäärade põhjendatusele nii piirkondliku tööjõuturu kui asutusesisese palgasüsteemi seisukohast.

Analüüsitakse erinevaid palkade indekseerimisvõimalusi. Hinnang antakse palgaläbirääkimisteks vajalike andmete ja nende kogumise süsteemide kvaliteedile. Uuringu tulemusena valmib taustaraport TALO ja Vabariigi Valitsuse palgaläbirääkimiste eeltingimuste ja võimalike tööturumõjude kohta.

Uuring valmib käesoleva aasta märtsiks.