Uuringu eesmärgiks on kaardistada Eesti IKT sektori ettevõtete tegevusvaldkonnad ja anda ülevaade Eesti IKT sektori ettevõtete põhikompetentsidest ja ekspordivõimalustest. Uuringu viib läbi Praxis koostöös ITLi ja EASiga.

Uuringu tulemusi kasutatakse 2009. aasta märtsis ITLi poolt valminud IKT sektori ekspordile suunatud arengukava edasiarendamiseks ning eelkõige ettepanekute väljatöötamiseks, kuidas erinevate osapoolte koostöös toetada perspektiivseimate IKT sektori ettevõtete ekspordi kasvu nii, et sellest võidaksid nii Eesti elanikud ja teenuste/toodete pakkujad.

Uuring viiakse läbi kahes etapis:

Esimeses faasis, mis kestab juunist augustini, kaardistatakse IKT sektori ettevõtted ja nende peamised tegevusvaldkonnad ning analüüsitakse nende majandustegevust. Kui senised teadmised IKT sektori vallas tuginevad suuremate ja edukamate ettevõtete kogemustele, siis antud uuringus võetakse vaatluse alla ka vähemtuntud ettevõtted.

Teises faasis, augusti teises pooles, viiakse läbi küsitlus eksportivate ja ekspordipotentsiaaliga IKT sektori ettevõtete seas, et selgitada välja ettevõtete peamised ekspordiartiklid, kompetentsid, potentsiaalsed sihtturud, praegused ja edasised ekspordimahud, senine koostöö teiste ettevõtetega ekspordi suunaliste tellimuste täitmisel ja ootused riigile IKT sektori ekspordi suurendamisel.

Väärtustame kõrgelt IKT ettevõtete koostööd küsitlusele vastamisel, aidates seeläbi kaasa Eesti IKT sektori paremale tundmisele ja ekspordivõimaluste kaardistamisele.

Uuringu lõpparuanne valmib käesoleva aasta oktoobris.