Äsja avaldati New Yorgis mõttekeskuste ülemaailmne pingerida. Esimest korda on sinna jõudnud ka Poliitikauuringute Keskus Praxis, kes on Kesk-ja Ida-Euroopa 537 mõttekeskuse hulgas 21. kohal ja kolmekümne parima seas ainus esindaja Eestist.

Pennsylvania Ülikooli eestvedamisel koostatakse igal aastal parimate mõttekeskuste edetabelit, kuhu seni ei ole Eesti organisatsioonid pääsenud. Viiendat korda läbiviidaval hindamisel osales üle maailma enam kui 6500 mõttekoda 182 riigist. Eestist pürgis edetabelisse 17 mõttekoda. Edetabel tekkis organisatsiooniväliste rahvusvaheliste hindajate – teadusasutuste, ekspertide, ajakirjanike seas läbiviidud küsitluse alusel.

Praxise juhatuse esimehe Annika Uudelepa sõnul on koht tabelis vääriline tunnustus üle kümne aasta kestnud tööle. “Rahvusvaheline esiletõstmine kinnitab, et Praxise tugevad küljed on lisaks analüütilisele põhitegevusele just aktiivne töö uuringutulemuste levitamisel ja otsustajateni viimisel. Võib öelda, et 2011. aasta oli Praxise jaoks teatud mõttes murranguline – analüüsisime ja kommenteerisime valimislubadusi ning selgitasime erinevate poliitikavalikute võimalikke mõjusid. Panime aluse Praxise Akadeemiale, mille eesmärk on praktiliste lahenduste ja kogutud teadmiste jagamine nii Eestis kui välisriikides,” lisab Uudelepp.

Rahvusvahelise edetabeli eesotsas on peamiselt Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia mõttekojad (Brookings Institution – USA; Chatham House, Royal Institute of International Affairs – UK; Carnegie Endowment for International Peace – USA). Kesk- ja Ida-Euroopa regiooni kõrgeimal kohtadel on aga Venemaa ja Poola mõttekojad (Carnegie Moscow Center – Venemaa;  Polish Institute of International Affairs – Poola;  Center for Social and Economic Research – Poola).

Hindamisaruandes rõhutatakse, et mõttekeskuste (ing think tank) roll on tänapäeva maailmas üha kasvamas. Informatsiooni ülekülluse tingimustes aitavad mõttekojad filtreerida ja sünteesida teadusuuringutega kogutud teavet ning pakkuda seda poliitikakujundajatele. Mõttekodadest on saanud kodanikuühiskonna esindajad globaalses poliitikas.

Praxis on 2000. aastal loodud avalikes huvides tegutsev mõttekeskus, mille eesmärgiks on toetada analüüsil ning osalusdemokraatia väärtustel põhinevat poliitika kujundamist Eestis. Peamisteks uurimisvaldkondadeks on töö- ja sotsiaalpoliitika, majanduspoliitika, hariduspoliitika, tervisepoliitika ning valitsemise ja kodanikuühiskonna poliitika.