Äsja avaldatud Kesk- ja Ida-Euroopa mõttekeskuste pingereas saavutas Praxis Eesti mõttekodadest kõrgeima positsiooni, olles piirkonna 60 äramärgitud keskuse hulgas 14. kohal.  Eestist pääses nimistusse vaid kaks mõttekeskust, peale Praxist oli pingerea  50. kohal Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus.
Praxist toodi esile ka haridusvaldkonna mõjukamate mõttekodade seas.
2006. aastast alates Pennsylvania Ülikooli eestvedamisel koostatavas rahvusvahelises mõttekeskuste edetabelis osales üle maailma enam kui 6800 mõttekoda 182 riigist.
Edetabel tekkis rahvusvaheliste hindajate – teadusasutuste, ekspertide ja ajakirjanike seas korraldatud küsitluse alusel. Hindamisaruande ja mõttekodades trendidega saab tutvuda siin.