Veebruaris käivitub Bulgaaria uurimisinstituudi Center for Economic Development (CED) eestvedamisel Bulgaaria, Slovakkia, Makedoonia ja Eesti koostööprojekt, mille raames analüüsitakse tööjõu vaba liikumisega seonduvat problemaatikat.

Projektis käsitletakse tekkivaid migratsioonivooge nii Euroopa Liidu ja liituvate riikide kui ka mitteliikmesriikide vahel. Vastust otsitakse küsimusele, kuidas töötajate liikumine mõjutab tööturgu ja sotsiaalkindlustussüsteeme ning kuidas riigid on selleks ette valmistunud. P

rojekt saab teoks USA fondi Freedom House toel. Projekt kestab käesoleva aasta veebruarist juuni lõpuni.