Sel nädalal on Eestis OECD missioon, et koguda täiendavat materjali laiapõhjalise keskkonnaülevaate koostamiseks. Ainsa Eesti organisatsioonina on sõltumatu partner protsessis mõttekoda Praxis. Praxise ülesanne on koostada ülevaade ja soovitused kaevandamise ja maavarade teemal. Sellenädalasel missioonil osaleb Praxise juhatuse liige Katrin Pihor ja majandusanalüütik Mari Rell.

OECD koostab iga liikmesriigi kohta keskkonnaülevaate kord kümne aasta jooksul. Selle raames hinnatakse nii keskkonnasektori üldist toimimist kui ka arenguid sisulistes valdkondades nagu näiteks kliima, vesi, õhk, jäätmed, loodukaitse. Samuti ka horisontaalseid valdkondi nagu keskkonnakorraldus ja rohekasv.

Eraldi on tähelepanu all need teemad, mida on ülevaadet tellinud riik ise välja valinud. Eesti puhul on nendeks teemadeks jäätmemajanduse korraldus ja kaevandamine ning keskkonnakaitse. Nendes valdkondades loodavad Eesti poliitikakujundajad  saada hinnanguid ja asjalikke soovitusi  edaspidiseks rakendamiseks.

Nädala jooksul kohtutakse nii Keskkonnaministeeriumi, kui ka teiste ministeeriumide ja ametite esindajatega, samuti erinevate organisatsioonide, ettevõtete ja ülikoolide esindajatega.

Eesti liitus OECDga 9. detsembril 2010. Kokku on liikmesriike 34. Eesti alustas OECD-le keskkonnaandmete esitamist 2008. aastal. Praegu on OECD andmebaasis Eesti keskkonnaandmed aastatest 1990–2014.

Taustainfo allikas: Keskkonnaministeerium
Vaata lisaks OECD lehelt