31. maist 1. juunini 2007 osalevad Praxise töö- ja sotsiaalpoliitika analüütikud Eesti EQUAL projektide korraldataval rahvusvahelisel tööturukonverentsil “Kas töö teeb õnnelikuks?” Kuressaares.

2004. aastal alguse saanud projektid korraldavad oma kogemuste tutvustamiseks ja integreerimiseks olemasolevatesse tööturumeetmetesse ühise konverentsi. Konverentsist võtavad osa ka projektide välispartnerid Hispaaniast, Hollandist, Itaaliast, Poolast, Saksamaalt ja Ungarist.

Konverentsi esimeses osas analüüsitakse trende tööturul. Päeva teises osas keskendutakse paindlikkuse tähendusele organisatsiooni tasandil ning arutatakse paindliku töökorralduse plusse ja miinuseid tööandja ning töövõtja vaatenurgast. Räägitakse ka sotsiaalsest ettevõtlusest ja kaugtööst. Teine päev toimub töötubades, kus koostöös Tööturuameti ja Sotsiaalministeeriumi ekspertidega töötatakse välja soovitused riskirühmade tööturule kaasamisel.

Töötubade teemadeks on töö- ja pereelu ühitamine, puuetega inimeste kaasamine tööturule, teised riskirühmad ja neile suunatud meetmed ning paindlikud töövormid.

Konverentsil osalevad Praxise töö- ja sotsiaalpoliitika analüütikud Sten Anspal ja Epp Kallaste. Sten teeb konverentsil ettekande “Tööturg ja paindlikkus”. Ettekande teksti leiad siit. Konverentsil osalevad lisaks ka Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler Janno Järve, Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Tarmo Kriis, Tööturuameti peadirektor Tiina Ormisson ja Eesti Vabariigi rahvastikuminister Urve Palo.

Lisainformatsioon EQUALi projekti Choices and Balance koduleheküljel.