Praxise analüütik Marre Karu osaleb homme, 24. jaanuaril Brüsselis Euroopa Komisjoni Soolise võrdõiguslikkuse ekspertide võrgustiku ( ENEGE) iga-aastasel kokkusaamisel. Toimub ka kohtumine Euroopa Komisjoni esindaja Juan Luis Barbolla Casas’ega, kellega arutatakse Eesti viimase aasta soolise võrdõiguslikkuse edusammude teemal, keskendudes ennekõike soolisele palgalõhele.
Marre Karu kuulub 2007. aastast Euroopa Komisjoni Soolise võrdõiguslikkuse ekspertide võrgustikku, mis panustab uuringute ja teadmistega regulaarselt Euroopa tasandi soolise võrdõiguslikkuse poliitika kujundamisse. Mitmed Praxise ekspertide soovitused kajastuvad Euroopa Komisjoni Eestile tehtud aastapõhistes soovitustes.