Äsja avaldatud Kesk- ja Ida-Euroopa mõttekeskuste pingereas saavutas Eesti mõttekoda Praxis 14. koha, parandades positsiooni eelmise aastaga võrreldes seitsme kohta võrra.  Lisaks on Praxis ära märgitud haridusvaldkonna mõjukamate mõttekodade seas.

Pennsylvania Ülikooli eestvedamisel koostatavas rahvusvahelises mõttekeskuste edetabelis pälvis Eestis mõttekodadest kõrgeima positsiooni Poliitikauuringute Keskus Praxis, tõustes Kesk- ja Ida-Euroopa piirkonnas 14. kohale. Kuuendat korda läbiviidaval hindamisel osales üle maailma enam kui 6600 mõttekoda 182 riigist. Eestist pürgis edetabelisse 17 mõttekoda. Edetabel tekkis rahvusvaheliste hindajate – teadusasutuste, ekspertide ja ajakirjanike seas korraldatud küsitluse alusel.

Praxise juhatuse esimehe Annika Uudelepa sõnul kinnitab kõrge koht tabelis organisatsiooni edukat tegevusaastat nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. “Oleme 2012. aastal jõuliselt suurendanud rahvusvaheliste partneritega koostööd; jaganud teadmisi, analüüsitulemusi ning mõttekoja juhtimise kogemusi just eelkõige Kesk- ja Ida-Euroopa, sh arengukoostöö riikides,” märgib Uudelepp ja toob näitena koolitusprojektid Gruusias ja Moldovas.

Rahvusvahelist esiletõstmist haridusvaldkonna teemade käsitlemisel kommenteerib Uudelepp järgmiselt: “On heameel tõdeda, et meie tegevus hariduspoliitika valdkonnas on väljaspool Eestit tähelepanu pälvinud. Paljuski on selle taga Praxise aktiivne kaasalöömine Rahvusvahelises Hariduspoliitika Keskuste Võrgustiku (NEPC) tegevustes.”

Rahvusvahelise edetabeli eesotsas on peamiselt Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia mõttekojad:  Brookings Institution (USA), Chatham House (UK), Carnegie Endowment for International Peace (USA). Kesk- ja Ida-Euroopa regiooni kõrgeimal kohtadel on aga Venemaa ja Poola mõttekojad: Center for Social and Economic Research (Poola), Carnegie Moscow Center (Venemaa), Institute of World Economy and International Relations (Venemaa).

Hindamisaruandes rõhutatakse, et mõttekeskuste (ing think tank) roll on tänapäeva maailmas üha kasvamas. Informatsiooni ülekülluse tingimustes aitavad mõttekojad filtreerida ja sünteesida teadusuuringutega kogutud teavet ning pakkuda seda poliitikakujundajatele. Mõttekodadest on saanud kodanikuühiskonna esindajad globaalses poliitikas.

Praxis on 2000. aastal loodud avalikes huvides tegutsev mõttekeskus, mille eesmärk on toetada analüüsil ning osalusdemokraatia väärtustel põhinevat poliitika kujundamist Eestis. Peamisteks uurimisvaldkondadeks on töö- ja sotsiaalpoliitika, majanduspoliitika, hariduspoliitika, tervisepoliitika ning valitsemise ja kodanikuühiskonna poliitika.