Praxis kutsub taas kaasamise teemalisele koolitusele, mille tellijaks on Rahandusministeerium koostöös Riigikantseleiga. Koolituse eesmärk on anda teadmisi ja oskuseid rakendada oma igapäevatöös kaasamise head tava.

Tegu on baaskoolitusega ja osalema on oodatud need, kes varem ei ole kaasamiskoolitustel käinud. Koolitus on osalejatele tasuta, seda finantseeritakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist ja Rahandusministeeriumi eelarvest.

Kui soovite teada:

  • Milline on edukas kaasamine ja kaasatulemine?
  • Kuidas oma igapäevases töös kaasamist kasutada?
  • Kes on need inimesed ja organisatsioonid, keda Teil on tarvis kaasata? Mida nad ootavad ja vajavad?
  • Millised on kaasamise õiguslikud alused?
  • Kuidas Euroopa Liit kaasamist mõjutab?

siis tulge osalema meie kaasamiskoolitusele. Ühepäevane koolitus on suunatud ametnikele/partneritele, kes oma töös puutuvad kokku kaasamisega ja partneritega konsulteerimisega otsuste ettevalmistamisel ja elluviimisel.

Nendeks võivad olla näiteks nõunikud, valdkonna osakondade juhatajad ja valdkondade juhtivad spetsialistid.

Osalejad saavad kausta koolituse slaididega, praktiliste töölehtedega, soovitatava lisalugemisega ning võimalike lisamaterjalidega kaasamise alal. Koolituse edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.

Koolitus kombineerib teooriat praktiliste näidete ja interaktiivsete rühma- ja individuaaltööga, võimaldades koolituse tulemusena osalejatel oma asutuses kaasamist tulemuslikult kavandada, kaasamistegevusi edukalt läbi viia ning anda hinnang kaasamisprotsessidele.

Praxis on pikalt tegelenud kaasamise teemadega nii analüüsi, poliitikasoovituste koostamise, poliitikadialoogi edendamise kui ka meie ekspertide praktiliste kogemuste kaudu. 2009. aastal ametnikele läbi viidud kaasamiskoolitused said osalejatelt väga kõrge hinnangu.

Koolitust peeti vajalikuks ning oma eesmärke täitvaks. 2010. aastal laiendatakse koolituse sihtrühma. Osalema on oodatud ka kodanikeühenduste esindajad, et soodustada dialoogi riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametiasutuste ja partnerite vahel ning selgitada vastastikuseid ootusi kaasamise protsessis.

Koolitajad on Praxise juhatuse liige ja valitsemise ja kodanikuühiskonna programmi direktor Annika Uudelepp ning Praxise külalisuurija ning kodanikeühenduste asjatundja Kristina Mänd. Mõlemal lektoril on mitmekülgsed kaasamiskogemused, tugevad valdkonnateadmised ning pikaajaline koolituskogemus.

2010. aastal toimub kokku viis kaasamiskoolitust, mille vahel saate valida: kolm neist toimuvad Tallinnas, kaks Tartus.

  • 02.06  Tallinn (Pirita klooster), registreerumise tähtaeg 21.05
  • 04.06  Tartu (Domus Dorpatensis), registreerumise tähtaeg 21.05
  • 16.06  Tallinn(Pirita klooster), registreerumise tähtaeg 01.06
  • 18.06  Tartu(Domus Dorpatensis), registreerumise tähtaeg 01.06
  • 18.08 Tallinn(Pirita klooster), registreerumise tähtaeg 01.08

Koolitusel osalemiseks palume Teil registreerida ühele eelpool nimetud koolituspäevale ja sisestada informatsioon enda kohta veebiandmebaasis. Kui veebiandmebaasis registreerumine ei õnnestu palume võtta ühendust Irina Putshkovaga (irina.putshkova@praxis.ee).

Arvestades, et iga koolituse osalejate arv on piiratud 25 inimesega, peame suurema soovijate arvu puhul tegema valiku. Seetõttu palume Teil registreerimislehel lühidalt kirjeldada oma varasemaid kaasamiskogemusi.