Targad otsused võrsuvad heast uurimistööst, uuringute tellimine nõuab tarka tegutsemist. Praxis kutsub Teid koolitusele  „Kuidas tellida uuringuid, millest on kasu aastateks“.

Miks me koolitame? Uuringute ja analüüside tellimisel määrab hea tulemuse läbimõeldud ettevalmistus ja koostöö. Pakume võimaluse omandada kahe päevaga tulemusliku hanke kirjaoskus.

Praxise eksperdid oskavad tuua kümneid häid ja halbu näiteid avaliku sektori organisatsioonide hangete korraldamisest ja nendest kogemustest on midagi õppida. Soovime tõsta tellitavate uuringute ja analüüside kvaliteeti ning kasu poliitikakujundamises.

Kes saavad koolitusest kasu? Koolitusest saavad kasu töötajad, kes vastutavad uuringute korraldamise eest, valmistavad ette hankeid ja osalevad tellijana nende läbiviimises ning tulemuste levitamises.

Koolituse sihtrühma kuuluvad uuringute tellimisega seotud ministeeriumide, ametite ja inspektsioonide või sihtasutuste spetsialistid; põhiseaduslike institutsioonide analüüsitegevustesse kaasatud töötajad ja kohalike omavalitsuste arendusküsimustega tegelevad ametnikud.

Koolituse läbimisel on Teie organisatsioonis töötaja, kes oskab:

  • ära tunda ja sõnastada hea uuringu tunnuseid;
  • koostada väärt uuringu lähteülesannet;
  • hanget planeerida, läbi viia, koostööpõhimõtteid rakendada ja tulemusi esitada.

Koolituse teemad:

  1. Miks ja millal uuringuid tellida? Lähteülesande roll uuringu läbiviimises. Millised osad on uuringuprotsessil. Hea uuringu tellimise põhimõtted.
  2. Mida peab teadma uurimismeetoditest? Tulemuse ja meetodite vastavus. Kuidas metoodikaid hankes hinnata.
  3. Mida peab ette teadma andmetest? Erinevat tüüpi andmete eelised ja puudused. Avalikud andmeallikad. Andmekvaliteet.
  4. Kuidas tagada, et hanke võitja on võimeline tegema head uuringut? Hankija riskid. Hankeleping.
  5. Mida peab hankija tegema soovitud tulemuse saamiseks? Uuringu teostamise protsess ja koostöö.
  6. Mida teha, et kõik tunnistaks tulemuse kasulikuks? Tulemuste esitlemine ja sõnumi seadmine.

Õppematerjal:  Slaidid ja praktilised töövahendid, sh hanke ettevalmistamise kontrollnimekiri.

Õppevorm: loengud, praktiliste ülesannete lahendamine rühmadena, arutelu, iseseisvad ülesanded kahe koolituspäeva vahelisel ajal.

Koolitajad:  juhtivkoolitaja Praxise juhatuse liige ja majandusprogrammi juht Katrin Pihor. Valdkonnaeksperdid on Praxise programmijuhid Laura Kirss, Rauno Vinni, Hanna-Stella Haaristo, Märt Masso.

Aeg: K 30. august 2017 ja K 6. september 2017

Maht:  2 päeva, 16 akadeemilist tundi

Koht: Praxise koolituskeskus, Tornimäe 5, III korrus, Tallinn

Hind:  230 eur. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hinna sees neli kohvipausi. (Registreerimine on avatud kuni 16. augustini.)

Registreerimine: https://www.surveymonkey.com/r/tarktellija

Lisainfo:

Tiina Tambaum

koolitus- ja arendusjuht

tel 640 8004

tiina.tambaum@praxis.ee