Moldovas Chisinaus koolitasid Hille Hinsberg ja Urmo Kübar veebruaris sealseid vabaühendusi eestkoste, kommunikatsiooni ja huvikaitse meetodite kasutamise ning partnerluse loomise teemadel. Toimunud koolituspäevad on üks osa arengukoostöö projektist, mille eesmärk on tõsta vabaühenduste huvikaitse ja poliitikakujundamisel osalemise suutlikkust.

Kõik osalejad koostavad ka oma organisatsiooni huvikaitse tegevuskava ning saavad küsida nõu Eesti mentorite käest.   Enim tekitab vabaühendustele muret  muidugi poliitiline  ja majanduslik olukord. Samas tunnevad nad, et  nende tegevus on vajalik, et  tuua korruptsioonijuhtumeid avalikkuse ette, või aidata asenduskodu vajavaid lapsi.

Lõpuakordi sai riigiametnike koolitusprogramm Gruusias, mille raames koolitati sealseid riigiametnikke kaasava poliitikakujundamise teemal. Projekti käigus koolitati  välja ka  uus kaader –  kaheksa sealset ametnikku ja vabaühenduse esindajat on nüüd võimelised andma edasi  teadmist, kuidas  tuleks kaasamist riigiasutustes korraldada.  Kõik kaheksa värsket koolitajat on juba   ise asunud  tegutsema, viies läbi õppepäevi kohalike omavalitsuste ametnikele Tbilisis ja Kutaisi ning Batumi regioonides.

Projekte rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.