Praxise hariduspoliitika analüütikud jätkavad tööd Eesti esindajatena sõltumatute haridusekspertide võrgustikus, mis pakub analüütilist nõu ja tuge Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraadile (DG EAC). Võrgustiku ülesanne on edendada tõenduspõhist poliitikakujundamist, toetada Euroopa Komisjoni tööd ning tugevdada poliitika mõju, pakkudes usaldusväärseid teadmisi, analüüsi ja poliitilisi suuniseid hariduse, koolituse, noorte- ja spordivaldkonnas. Võrgustikku juhib Euroopa Komisjoni nelja-aastase raamlepingu võitnud rahvusvaheline uuringu- ja konsultatsioonifirma ECORYS Hollandist. Praxis osales ka eelmise raamlepingu raames haridusekspertide võrgustiku töös aastatel 2014-2015.

Mõttekoda on võrgustikus seni täitnud kolme tüüpi ülesandeid:

  • Koostanud üldiseid ülevaateid Eesti hariduspoliitikast – millised on olnud suuremad ja väiksemad muudatused, nii seadustes kui ka huvigruppide nõudmistes.
  • Analüüsinud, kuidas on Eesti elukestva õppe strateegia 2020 elluviimine seni läinud, sh kas strateegia tegevused meie hinnangul vastavad Eesti haridusmaastiku suurimatele väljakutsetele, samuti Euroopa Komisjoni riigipõhistele soovitustele.
  • Analüüsinud, kuidas on Eesti Konkurentsivõime kava haridussuuna tegevuste elluviimine läinud, sh kas tehtud muudatused on meie hinnangul kooskõlas hariduspoliitika väljakutsetega, samuti Euroopa Komisjoni riigipõhistele soovitustele.