Praxis ja Eesti Töötukassa ootavad Teid kolmapäeval, 9. juunil kella 12-14 Tallinna Rahvusraamatukogu Kuppelsaalis raamatu “Töötuskindlustus – teooriast ja praktikast” esitlusele. Raamatu autoriteks on Reelika Leetmaa, Lauri Leppik ja Pille Liimal.

Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul on raamatus esmakordselt Eestis ühiste kaante vahele koondatud töötuskindlustuse ideoloogia ning avatud selle õiguslikud, sotsiaalsed ja majanduslikud küljed. Samuti tutvustab raamat töötuskindlustuse praktikat teistes riikides.

“Vajadus tervikliku käsitluse järele kasvas sellest, et süsteemi loomise ajal jäi avalik arutelu töötuskindlustuse üle pidamata,” ütles Paavel. “See omakorda on põhjustanud ja võib tulevikus põhjustada vastuolulisi ootusi töötuskindlustuse suhtes.”

Kavas:

12.00 – 12.20 sissejuhatavad sõnavõtud Praxise direktorilt Ruta Kruudalt ja Töötukassa juhatuse esimehelt Meelis Paavelilt
12.20 – 12.40 raamatu tutvustus – Lauri Leppik
12.40 – 13.00 Töötuskindlustus ja töösuhted – Eesti Ametiühingute Keskliidu esimees Harri Taliga

Osalemiseks palume Teil registreeruda hiljemalt 7. juuniks telefonil 6679706 või e-mailil: maige@tootukassa.ee