Praxis poliitikalabori (policy lab) idee oli üks 17st KÜSKi teenuste osutamise ja toodete pakkumise taotlusvooru võitjaist. Projekt kestab 2017. aasta lõpuni ja selle raames võetakse kasutusele eksperimentaalseid meetodeid, mis aitavad Eesti poliitikakujundamist muuta avatumaks, kaasavamaks ja mõjusamaks.

Projekti sisuks on poliitikategemise avatumaks muutmine kasutades uudseid poliitika ja teenuste planeerimise ning elluviimise tehnikaid ja tööriistu. Projekt tõukub vajadusest leida nutikaid lahendusi avalike teenuste pakkumiseks ning muuta Eesti poliitikakujundamine ja elluviimine kvaliteetsemaks.

Üks lahendus nende küsimustega tegelemisel on uudsete ja eksperimentaalsete poliitikategemise meetodite kasutuselevõtt. Innovatiivseid poliitikategemise ja –analüüsi tööriistu on palju, tootearenduse projektis võetakse suund nt disainipõhistele lähenemistele ja meetoditele, käitumispsühholoogial põhinevatele lähenemistele ja uudsetele analüüsimeetoditele nagu kvantitatiivsed modelleerimisel ja simulatsioonidel põhinevad lähenemised või uuenduslikud ja eksperimentaalsed mõju hindamise meetodid.

Tootearendusprojekt keskendub nendes suundades meetodite arendamisele ning turundamisele. Tegevuse sihtrühmaks on poliitikakujundamise protsessi osalised: otsuseid langetavad poliitikud ja ametnikud, kuid ka vabaühenduste esindajad jt.

KÜSKi info kohaselt esitati taotlusvooru 105 projekti, neist 91 vastasid tehnilistele nõuetele ning läksid hindamisekspertidele hindamiseks ja pingeritta seadmiseks.

Toetuse saanute seas on kõige rohkem olemasoleva teenuse arendamise või uue teenuse käivitamisega tegelevaid projekte. Valdav enamus neist on sotsiaalteenused, kuid leidub näiteks ka huvihariduse projekte. Nende kõrval on rahastuse saanute seas ka paar tootearendusele suunatud projekti. Projektid kestavad valdavalt 2017. aasta lõpuni ning siis teeme tulemustest kindlasti ka kokkuvõtted. Toetatud projektidega on võimalik tutvuda: http://www.kysk.ee/toetatud-projektid