Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi MARAC-i tiim kutsub mõttekoja Praxis teostatud uuringu „Ohvrikeskne lähenemine lähisuhtevägivalla juhtumites nelja Euroopa riigi kohtusüsteemide näitel“ esitlusele!

Uuringut esitletakse veebis 28. jaanuaril kell 11–12.30. Registreerimislehe leiab lingilt.

Palume osalusest teada anda hiljemalt 26.01.2021.

Alates 2020. aasta algusest on Eesti kaetud MARACidega. Tegemist on kõrge riskiga lähisuhtevägivalla ennetamise ja korraldamise ekspertgruppidega, kus teevad süsteemset võrgustikutööd ohvriabi, politsei, prokuratuur, naiste tugikeskused, lastekaitse ja kohalikud omavalitsused ning pisteliselt meditsiinisüsteem ja kriminaalhooldajad. Ainuüksi eelmisel aastal lahendati MARACis süsteemselt üle saja juhtumi, kus kannatanu elu või tervis oli otseselt ohus. Järgmise väljakutsena loodame tihendada lähisuhtevägivalla juhtumites koostööd ka Eesti kohtusüsteemiga, sest täna arvestatakse kohtus MARACis kogutud juhtumite infot kannatanu kaitseks veel harva.

Loodame, et Praxise põnev ülevaade Euroopa riikide kõrge riskiga lähisuhtevägivalla tundlike tsiviil- ja kriminaalmenetluse tavadest ja kogemustest on inspireeriv ka Eesti praktikate arendamiseks.

Uuringu ja esitluse  esimene pool käsitleb elu- ja terviseohtliku lähisuhtevägivalla tõttu kannatanud inimese traumatunnuseid ja tüüpilisi riske. Teine pool analüüsib, kuidas võtavad neid tunnuseid arvesse Euroopa riikide kohtusüsteemid, et tagada kannatanukeskne õigus, kannatanu turvalisus, turvatunne ja normaalsesse ellu naasmine ning vähendada põlvkondadeülest lähisuhtevägivalda.

Loe uuringu kohta rohkem Praxise kodulehelt.
Leia rohkem infot MARACi kohta videoklipist.