16. mail 2013 korraldavad Poliitikauuringute keskus Praxis ja Eesti Noorsootöö Keskus Noorteseire konverentsi “Kuidas murda tõrjutuse nõiaring?”.
Seekordse konverentsi fookuses on noorte sotsiaalse kaasatuse suurendamise vajadus ja võimalused. Konverentsi ettekannetes ja aruteludes soovime vaadata kaugemale tavapärastest tõrjutuse vähendamise meetmetest nagu aktiivne tööturupoliitika ning hinnata enam hoiakute ja väärtushinnangute rolli sotsiaalse kaasatuse tagamisel.
Konverentsil analüüsime lähemalt, mille poolest erinevad mittetöötavad ja mitteõppivad noored oma õppivatest ja töötavatest eakaaslastest; kui edukad on olnud tõrjutud noortele suunatud tööhõive suurendamise meetmed ja millised takistused on üles kerkinud nendele noortele püsiva töö pakkumisel; kuidas ja mil määral saavad haridussüsteem ja noorsootöö toetada tõrjutud noorte hoiakute muutust.
Aruteluringis püüame ühiselt leida vastuseid, kuivõrd praegu noortele pakutavad meetmed arvestavad noorte tegelike vajadustega? Kui palju paindlikkust ja isiklikku lähenemist oleme me valmis abi vajavatele noortele pakkuma? Kuidas muuta koostöö noorte toetamisel tõhusamaks?
Konverents on tasuta, kuid osalejate arv on piiratud. Konverentsile osalemiseks saab end registreerida hiljemalt 10. maiks siin: registreerimisvorm.
Konverents toimub 16. mail 2013 kel 12.00 – 16.30 Tallinnas Viktoria keskuses, Keevise 6 (http://www.viktoriakeskus.ee/).
Konverentsi täpsem programm avalikustatakse 6. mail noorteseire veebilehel: www.noorteseire.ee.
Kõik konverentsikülastajad saavad värske Noorteseire aastaraamatu, mis annab põhjaliku ülevaate noorte eluolust 2011.-2012. aastal ning lahkab põhjalikult sotsiaalse kaasatuse erinevaid aspekte.
Lisainfo:
Katrin Pihor
katrin.pihor@praxis.ee