Juba traditsiooniks saanud noorteseire aastakonverentsil on sel korral keskne teema erivajadustega noored – nii nende kaasamine noorsootöösse kui ka õppimine formaalharidussüsteemis ja pärast õpingute lõpetamist tööturule suundumine. Konverentsi esimeses pooles antakse ülevaade erinevate uuringute peamistest tulemustest ning teises pooles otsitakse laudkondlikes aruteludes lahendusi kitsaskohtadele.

Praxise analüütikud teevad kaks ettekannet teemadel:
  • Millised on erivajadustega noorte võimalused noorsootöös osalemiseks?
  • Millised on erivajadustega noorte võimalused koolist tööle siirdumisel?
Noorteseire aastakonverents „Erivajadustega noored noorsootöös“ toimub neljapäev, 18. veebruaril Tallinnas. Suure huvi tõttu on kohad juba täinunud. Jagame ettekannete materjale ja  arutelude kokkuvõtet peale ürtust Praxise ajaveebis ja Noorteseire kodulehel. Konverentsi korraldab Praxis koostöös Eesti Noorsootöö Keskuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga.