Tänasest täidab mõttekoja juhatuse liikme ülesandeid lisaks Annika Uudelepale ja Laura Kirsile pikaaegne Praxise töötaja, majanduspoliitika programmijuht Katrin Pihor.

Katrin on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna (teadusmagister) ja tal on enam kui kümneaastane kogemus rakendusuuringute ja teadus-arendustegevuse projektide vallas. Tema uurimishuvid on seotud peamiselt avaliku sektori ökonoomikaga, esmajoones finantssuhetega keskvalitsuse ja omavalitsuste vahel. Katrin on olnud üks silmapaistvamaid poliitikate mõju hindamise eestvedajaid ja rakendajaid  Praxises.

Katrin asub juhatusse senise juhatuse liikme ning töö- ja sotsiaalpoliitika programmijuhi Reelika Leetmaa asemele, kes asub alates tänasest tööle Eesti Töötukassa juhatuses.

Praxise juhatus koosneb lisaks juhatuse esimehele ka rotatsiooni korras valitavatest programmijuhtidest. Juhatuse liikmed valib ja nimetab ametisse Praxise nõukogu.

_DR_8446