26. septembril toimub Berliinis rahvusvaheline kõrghariduse mobiilsuskonverents, kus Praxise külalisuurija Dr Dominic Orr (Saksamaalt) tutvustab Praxise poolt ellu viidud analüüsi “Üliõpilaste ja õppejõudude õpiränne majanduskriisi aegadel” esialgseid tulemusi. Analüüsi eesmärk on vaadelda võimalikke muudatusi Erasmus programmi üliõpilaste ja õppejõudude õpirändes aastatel 2008-2012 kümnes Euroopa riigis (Küpros, Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa, Kreeka, Iirimaa, Island, Itaalia, Poola ja Portugal). Konverentsi korraldajaks ja analüüsi tellijaks on German Academic Exchange Service (DAAD). Analüüsi lõpparuanne valmib novembri lõpuks.