Homme toimuval Praixse mõttehommikul “Noorsootöö  – kas omavalitsuste kohustus või võimalus?” arutletakse selle üle, kuidas oleks otstarbekas korraldada noorsootööd nii, et see aitaks paremini kaasa noortes peituva ressursi esiletoomisele. Otsitakse vastuseid küsimustele, millised on olulisemad eeltingimused noorsootöö toimimiseks ja kuidas saab omavalitsus neid tingimusi luua, kuidas saada üle rahaliste vahendite nappusest, kuidas korraldada erinevate osapoolte (õpetajad,  noorsootöötajad ja sotsiaalametnikud) koostöö selliselt, et noorte huvid oleks parimal viisil kaitstud?

“Kohaliku omavalitsuse korraldamise seaduse kohaselt on noorsootöö korraldamine kohaliku omavalitsuse ülesandeks. Sellega tuleb tegeleda nii valdadel, kus on vaid paarkümmend noort kui omavalitsustes, kus noorte arv ulatub mitmekümne tuhandeni,” sõnab Noorteseire projektijuht Katrin Pihor. “Loomulikult on tulemuseks erilaadsed praktikad noorsootöö korraldamisel kui ka erinevad võimalused noortele noorsootöös osalemiseks. Ka omavalitsuste hoiakud noorsootöö suhtes on lahknevad. Nii näevad mõned noorsootöös kohustust, mis nõuab niigi napist eelarvest lisavahendeid, teised jällegi võimalust hoida noori kodukohas ja tõsta piirkonna atraktiivsust,” lisas Pihor.

2010.aastal noorsootöötajate hulgas läbi viidud küsitlus näitas, et sageli on valdkonna kitsaskohad seotud rahaliste vahendite nappuse, noorte ja nende vanemate passiivsuse ja noorsootöö vähese väärtustamisega. Mitmed neist probleemidest seonduvad just omavalitsuse tulemuslikkusega noorsootöö korraldamisel.

Mõttehommikul esinevad ettekannetega Riigikogu liige Kalvi Kõva, Saue abilinnapea Rafael Amos, Pärnu linnavalitsuse noorsoonõunik Reine Tapp ning Pärnu Õppenõustamiskeskuse koolisotsiaalnõustaja, programmi “Õppenõustamissüsteemi arendamine” koordinaator Kersti Kesküla. Saue noortekeskuse noorsootöövõimalusi  tutvustab keskuse juhataja Erna Gerndorf.

Loe lisa samal teemal Praxise blogist.