Täna, 14. detsembril toimub konverents, mille eesmärk on keskenduda 2013. aasta teemadele Eesti meditsiinis. Konverentsil tehakse ülevaade tähtsamatest trendidest ja probleemidest, mille esilekerkimist või lahendusi järgmiselt aastalt oodatakse.

Aruteluringis “Ravimid: millised on võimalused valiku avardamiseks Eestis?” osaleb teiste seas ka Praxise tervisepoliitika analüütik Priit Kruus. Konverents on mõeldud arstidele, haiglajuhtidele, ravimifirmade esindajatele, meditsiiniala otsustajatele, tervishoiuametnikele ja teistele, kellele see temaatika huvi pakub.