Eesti osaleb 2016. aastal üle-euroopalises üliõpilaste küsitlusuuringus EUROSTUDENT, mida viiakse ellu juba kuuendat korda. Maikuu jooksul saavad Eesti üliõpilased anda oma panuse, vastates ankeedis nende eluolu, ajakasutuse, mobiilsuse, sissetulekute ja toetuste kohta ning seeläbi rääkida kaasa Eesti kõrghariduspoliitika kujundamises.

Kes ja millal saavad küsitluses osaleda?
Küsitluse sihtrühm on üliõpilased igas vanuses, kõrgkoolis, õppekaval ja õppeastmel, kes sel semestril õpivad mõnes Eesti kõrgkoolis, sealhulgas ka Eestis õppivad välisüliõpilased, kes on omandamas siin tervet kraadi. Uuringu valimisse juhuvalimi teel sattuvatele üliõpilastele saadetakse e-posti teel link veebipõhisele küsimustikule 2016. aasta maikuu jooksul. Küsitlust saab täita eesti, inglise või vene keeles.

Millal saab tulemustest teada?
Rahvusvaheline uuringuaruanne, milles võrreldakse kõikide uuringus osalenud 29 riigi üliõpilaste vastuseid, avaldatakse 2018.aasta kevadel. Samuti koostatakse eraldi Eesti üliõpilaste olukorda käsitlev analüüs, mis valmib 2017.aasta sügisel.

Täpsem info siin!

eurostudent algab

Uuringut teostab SA Poliitikauuringute Keskus Praxis koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.