Maailmapank avaldas prof. Lauri Leppiku raporti Literature Review on In-Work Benefits.

Raport annab ülevaate töötamisest sõltuvatest toetustest (in-work benefits) valitud OECD riikides ning võimalikest õppetundidest uutele EL liikmesriikidele.