Täna toimuv Huvikaitse Koja konverents keskendub laste ja perede huvikaitse olemuse ja vajaduse mõtestamisele.
Ettekannetega esinevad: Mihail Stefanov Public Relation Director of National Network for Children, (Bulgaaria), Andres Aru (Õiguskantsleri Kantseleist), Margus Oro (SOS Lasteküla Eesti Ühingust), Sotsiaalministeeriumi esindajad ja teisedki.

Marre Karu Poliitikauuringute Keskusest Praxis annab konverentsil ülevaate perede olukorrast ja perepoliitika võimest tegeleda perede vaesuse, töö-ja pereelu ühitamise, vanemahariduse ning laste õiguste valdkonnaga.

Ettekanne toob välja poliitika kitsaskohad ning käsitleb lastega perede ja laste probleeme, millega riigi erinevad tasandid peaksid tegelema.