Sotsiaalsüsteem tekitab alati meedia ja ajakirjanduse vahendusel emotsionaalset arutelu. Olgu teemaks praeguste pensionide suurus, pensionisammaste süsteem, arstiabi, väärikas vananemine üldisemalt, arstide lahkumine või ravijärjekorrad.

Saatejuhi vestluskaaslasteks olid Ain Aaviksoo Praxisest ja Janno Järve uuringufirmast Centar, et hinnata nende teemade käsitlemist ajakirjanduses ning heita koos sellega ka omapoolne pilk sotsiaaltemaatikale.
Saatejuht meenutas alustuseks Enn Vetemaa ja Ülle Madise ettekannet Postimehe arvamusliidrite kokkusaamisel.

Juba varem oli kõne all ravikindlustuse ja ravijärjekordade küsimus. Esimese saatepoole põhiteemana võeti kõne alla vanadus ja pensionisüsteem.

Teisel saatepoolel oli kõne all tervishoiu ja konkreetselt haigekassa rahastamine. Samuti räägiti Eesti arstkonnast ning arstide (nagu ka muu meditsiinipersonali) sagenenud lahkumisest tööle välismaale. Aaviksoo sõnul on ka meie järgmise riigikogu üks põhilisi ülesandeid selles, kuidas meie heaoluriiki edaspidigi püsti hoida.

Kuula saadet siit.