Eelmisel nädalal toimus Eesti Teaduste Akadeemia eestvedamisel kõrgetasemeline seminar teemal “Kui jätkusuutlik on Eesti meditsiin?”. Pühapäevases  Kuku raadio teadussaates “Kukkuv õun” on seminari moderaator akadeemik Eero Vasar ja üks esinejatest, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna lektor ning Praxise töö- ja sotsiaalpoliitka analüütik Andres Võrk.

Seminaril “Kui jätkusuutlik on Eesti meditsiin?” avasid rektor Andres Keevallik ja Akadeemia president Richard Villems. Ettekannetega esinesid Praxise töö- ja sotsiaalpoliitika analüütik Andres Võrk “Eesti tervishoiu rahastamine: hetkeseis ja peamised valikukohad”, Praxise tervisepoliitika programmi direktor Ain Aaviksoo “Tervishoiu seosed ja tähtsus ühiskonna arengus”, Tartu Ülikooli arstiteaduskonna tervishoiukorralduse professor Raul-Allan Kiivet “Valikud ja tegematajätmised Eesti tervishoius” ning akadeemik Toomas Asser “Arstide koolituse jätkusuutlikkusest”.

Ettekannetele järgnes elav mõttevahetus.