Praxise Akadeemia juht Kristina Mänd osales Praxise esindajana PASOSe ehk Kesk-ja Ida-Euroopa mõttekeskuste võrgustiku aastakonverentsil Makedoonias. Mänd esines konverentsil teemal “Mõttekodade roll, tähtsus ja arengud”.

Ettekanne aitas vastata küsimustele, nagu: milline on meie kui mõttekoja ühiskondlik roll poliitikakujundamisel; kuidas oma teadmisi lisaks loomisele ka kasutada; kuidas luua silda teaduse ja poliitikakujundamise vahele; milline on meie suutlikkus käivitada muutusi ja vaadata tulevikku ning olla moraalseks kompassiks lubatava ja mittelubatava poliitikakujundamise vahel.

Kuna Praxis on olnud edukas saavutades finantsilise iseseisvuse ning maine kui kvaliteetne ja avatud organisatsioon, siis üks teemasid, millest Kristina rääkis, oli, kuidas me oleme sinna jõudnud, milliseid struktuuri, rahastamise ja tööprotsesside muutuse me oleme teinud ning kuidas me näeme lisaks Eestile oma rolli ja panust ka rahvusvahelisel areenil.

“Edukas mõttekoda on mõjukas mõttekoda,” märkis Kristina.  “Seega, on oluline, et me teame, millist mõju me saavutada soovime ning oskame eristada juurdepääsu ja mõju. Asjaolu, et me jõuame oma sõnumitega otsustajateni, on väga vajalik, kuid ebapiisav. See ei tähenda veel, et meie töö otsuseid mõjutada suudab” selgitas ta ning lisas, et  meie üheks suurimaks väljakutseks on tähelepanu pööramine teatud poliitika järjepidevale elluviimisele. “Ehk – mõttekoja roll ei lõppe ära ainult analüüsiga, vaid läheb edasi oma teadmiste kasutamise ja teatud teemade eest kõnelemisega,” märkis Mänd.