Kristina Mänd viis Lätis läbi ühepäevase koolituse, mis oli suunatud Läti ühendustele, mille peamiseks teemaks oli eestkoste plaanimine, läbiviimine ja hindamine.

Koolitusel räägiti hindamise väärtusest ning miks on eestkoste hindamine vajalik ning millised on selle probleemid. Samuti toodi välja erinevad eestkoste viisid.

Peatuti ka  hea valitsemise ja poliitikakujundamise teemadel ning arutleti, milline on poliitika programmi ning milline protsessina. Toodi näiteid tänapäevastest lähenemistest poliitikakujundamisele.

Teemadeks olid ka efektiivne eestkoste, selle eesmärgid, ressurssid ja maksumus. Arutleti, kuidas teha edukat eestkoste analüüsi ning miks seda vaja on.

Tutvustati meetodeid, kuidas eestkoste strateegiaid mõõta.