Mõttekoda Praxis ja Tartu Ülikooli Haridusteaduste instituut kutsuvad koolide ja lasteaedade juhtkondade liikmeid osalema ühepäevasel täienduskoolitusel „Kuidas murda soostereotüüpe koolikeskkonnas?“. Koolitus toimub 1. novembril Tartus ja 16. novembril Tallinnas.

Koolitus annab praktilisi soovitusi ja näpunäiteid, kuidas:

  • tagada, et haridustulemused, karjääriteede valik ja koolist väljalangevus oleks vähem seotud sellega, kas tegemist on poisi või tüdrukuga;
  • toetada õpetajaid arendama õppeprotsessi viisil, mis arvestab kõigi õpilaste võimeid ja huvisid ;
  • aidata kooliperel märgata, et koolikiusamine ja muud probleemid koolis võivad alguse saada just soostereotüüpidest;
  • tutvustada, kuidas sooteadliku juhtimise kaudu on võimalik toetada kolleege ja positiivset koolikliimat.

Kohtade arv on piiratud. Palume osavõtt kinnitada täites ära vastava ankeedi – Tallinna koolitusele tulles siin (7. novembriks) ja Tartu koolitusele tulles siin (25. oktoobriks).

Koolitajateks on Praxise haridusvaldkonna ekspert Eve Mägi ning Praxise soolise võrdõiguslikkuse ekspert ja Tartu Ülikooli soouuringute lektor Helen Biin. Ajakavaga saab tutvuda Praxise lehel.

Koolituse osalemistasu ühele osalejale on 15 eurot. Koolituse läbinutele väljastatakse Tartu Ülikooli täiendkoolituse tunnistus.

koolitus-koolijuhtidele