Euroopa patsientide õiguste päeval, 18. aprillil, toimub Eesti Patsientide Esindusühingu eestvedamisel konverents “Tervishoiu- ja sotsiaalteenuste korraldamine Eesti elanikkonna töövõime säilitamiseks”, mille eesmärk on otsida võimalusi Eesti tervishoiu- ja sotsiaalteenuste süsteemi edendamiseks.

“Viimasel ajal on meie poole pöördunud üha enam inimesi, kes on oma terviseprobleemidega jõudnud olukorda, kus nad on kaotanud ajutiselt või pikemaks perioodiks töövõime,” põhjendab Eesti Patsientide Esindusühingu juhataja Pille Ilves konverentsi teemavalikut.

“Tänasel päeval on Eestis pakutavate sotsiaal- ja tervishoiuteenuste hulk, kättesaadavus kui ka kvaliteet ebaühtlane, mis pikemas perspektiivis mõjutab kogu tööealise elanikkonna töövõimekust. Olemasolevate teenuste hulk ei taga inimeste vajadusi piisavaks toimetulekuks, raha liikumine ei toeta teenuste arengut ja puudu on olulised kvaliteedimehhanismid. Tegemist on olulise häirekellaga, millele tuleb võimalikult vara tähelepanu pöörata, kuni olukorda on võimalk veel muuta,” lisas Pille Ilves.

Teiste seas teeb ettekande Praxise tervisepoliitika analüütik Vootele Veldre  – “Tervishoiu-ja sotsiaalteenuste korraldusest ühe krooniliste haiguste grupi näitel”.