Valminud on mahukas uuring Eesti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektori vajadustest.

Kommenteerib uuringu läbi viinud Praxise analüütik Anne Jürgenson.

Allikas: , Raadio Kuku