Valitsus tutvus poliitikauuringute keskuse Praxis esitatud ülevaatega sotsiaalkindlustussüsteemi jätkusuutlikkusest, mille põhirõhk keskendus sotsiaalkindlustuse süsteemi jätkusuutlikkusele seoses rahvastiku vananemisega tulevikus.

Praxise analüütiku ja Tartu Ülikooli lektori Andres Võrgu sõnul on pensionikindlustussüsteem veel pikki aastaid defitsiidis, kuivõrd pikaajaline tasakaal on tundlik rahvastiku vananemise suhtes. Seega on oluline leida sobivad meetmed pensionikindlustuse tasakaalu säilitamiseks.

Analüüsi kohaselt kasvab eakate osakaal ja väheneb tööealiste osakaal, eelduste kohaselt suureneb 65 aastaste ja vanemate osakaal rahvastikus järgmise 50 aastaga ligi 2 korda (17%-lt 32%ni). Üle 65- aastaste suhe tööealistesse kasvab 28%lt 67%ni 2060. aastal.

Pärast Praxise ülevaatega tutvumist otsustas valitsus teha rahandusministeeriumile koostöös sotsiaalministeeriumiga ülesandeks esitada ühe aasta jooksul valitsusele analüüs, kuidas pensionikindlustussüsteem muuta paremini kohalduvaks rahvastiku vananemisest tulenevate muudatustega ning tagada nii tänaste kui tulevaste pensionäride kindlustunne.

Praxise koostatud põhjalik ülevaade Eesti sotsiaalkindlustussüsteemi jätkusuutlikkusest valmis koostöös Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa, Eesti Töötukassa, Eesti Kindlustusseltside Liidu, Eesti Panga, Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliiduga. Uuring valmis Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel.

Allikas: Valitsus analüüsib sotsiaalkindlustussüsteemi ajakohastamise võimalusi, ERR